Imunoglobulinele reprezintã circa 20% din totalul proteinelor serice. IgG este dominantã cantitativ în serul uman normal, reprezentând 70-75% din cantitatea totalã de imunoglobuline. ConcentraÅ£ia sa medie în ser este de 1250 mg/100 ml, cu variaÅ£ii individuale normale între 800 - 2000 mg/100 ml.

 

IgG este cea mai heterogenã dintre imunoglobuline în ceea ce priveÅŸte sarcina electricã. Din aceastã cauzã, în câmpul electroforetic se distribuie în fracÅ£iile g 1 ÅŸi g 2 ale serului.

Din punct de vedere structural, IgG este un monomer cu greutatea molecularã de 150 kD ÅŸi cu constanta de sedimentare 7S. Componenta glucidicã reprezintã circa 3% din greutatea molecularã a IgG.

IgG se sintetizeazã tardiv în rãspunsul imun primar, dar este imunoglobulina predominantã a rãspunsului imun secundar ÅŸi se distribuie uniform în compartimentele intra- ÅŸi extravasculare.

IgG se prezintã sub forma a 4 variante antigenice, conferite de compoziÅ£ia în aminoacizi a catenei g: IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. ProporÅ£ia normalã a celor 4 subclase este de 66% pentru IgG1, 23% pentru IgG2, 7% pentru IgG3 ÅŸi 4% pentru IgG4.

IgG3  este mai grea, datoritã catenei g 3 ÅŸi are o regiune balama extinsã, codificatã de câÅ£iva exoni, iar IgG4 are o regiune balama scurtã ÅŸi rigidã, ceea ce produce o nepotrivire stericã pentru fixarea complementului.

IgG este singura imunoglobulinã care traverseazã placenta, asigurând astfel protecÅ£ia fãtului ÅŸi nou-nãscutului în primele luni de viaÅ£ã. Pe membrana sinciÅ£io-trofoblastului se gãsesc receptori pentru regiunea Fc a IgG, care mediazã transferul placentar al moleculei.

In vivo, funcÅ£ia esenÅ£ialã a IgG este neutralizarea toxinelor bacteriene. IgG activeazã sistemul complement ÅŸi produce liza celulelor bacteriene ÅŸi a particulelor virale, dar are ÅŸi rol opsonizant. In vitro, IgG participã la reacÅ£iile de aglutinare ÅŸi precipitare.

Termenul de înjumãtãÅ£ire al IgG este de 21 de zile.

În toate serurile imune, o proporÅ£ie de 5-15% din moleculele de IgG, pare sã conste din molecule asimetrice, cu un singur situs funcÅ£ional de legare (molecule monovalente). Aceste molecule nu participã la reacÅ£iile secundare in vitro (aglutinare, precipitare). Celãlalt situs este blocat stereochimic de un polizaharid bogat în manozã, legat de primul domeniu constant (CH1).

Valori normale:  800 -1800 mg/dl