Denumirea de IgE vine de la "eritem", deoarece aceastã clasã de anticorpi este unul din mediatorii reactiilor vasculare eritematoase.

 

IgE a fost izolatã si caracterizatã de Ishizaka (1966), dintr-un mielom producãtor al acestui izotip. Molecula de IgE are douã catene L identice cu catenele L ale celorlalte clase de imuno-globuline si douã catene grele H cu specificitate antigenicã e, fiecare cu câte 550 de aminoacizi, distribuiÅ£i în 5 domenii: 4 domenii în regiunea constantã si unul în regiunea variabilã. Catenele H sunt reunite prin douã legãturi S-S, localizate în domeniul C2.

Continutul glucidic este de pânã la 11,7%.

IgE este sintetizatã în celule din mucoasa respiratorie, gastrointestinalã si în ganglionii regionali.

În sânge, IgE se gãseste în concentratii foarte mici (250 ng/ml). Nivelul sãu caracteristic adultului este atins la 10-15 ani. IgE nu strãbate bariera placentarã.

Concentratia sericã a IgE creste în parazitoze si în stãrile alergice. In cazurile de astm alergic, concentratia IgE ajunge la 1550 ng/ml.

IgE este o moleculã citotropã: interactioneazã in vivo prin regiunea Fc, cu receptorii specifici de pe suprafata mastocitelor si bazofilelor, dar si in vitro cu celulele aceleiasi specii sau ale speciilor înrudite. Incãlzirea serului la 56o anuleazã activitatea citotropã a IgE.

Rolul fiziologic principal al IgE pare a fi acela de protectie a situsurilor anatomice expuse traumatismelor si pãtrunderii agentilor patogeni. IgE recruteazã factorii plasmatici si celulele efectoare, stimulând reactia inflamatorie acutã.

IgE ar fi unul din efectorii mecanismelor de îndepãrtare a parazitilor intestinali. Actiunea sa s-ar exercita prin efectul chimiotactic pozitiv fatã de eozinofile, în focarul de parazitozã si prin stimularea contractiilor rapide si prelungite a musculaturii netede. IgE mãreste permeabilitatea vascularã si permite anticorpilor serici si celulelor eozinofile sã penetreze mucoasa si sã participe la reactiile de apãrare. Eozinofilele elibereazã continutul enzimatic al lizosomilor si produc liza parazitului.

IgE este declansatoare a reactiilor de hipersensibilitate imediatã de tip anafilactic. In reactiile de hipersensibilitate imediatã, mastocitele si bazofilele care leagã IgE se activeazã. Activarea ar fi rezultatul formãrii unor punti antigenice între moleculele de IgE adiacente, care leagã un antigen(alergen) multivalent. Moleculele de IgE conectate prin puntea antigenicã genereazã semnalul activãrii celulare, a cãrei consecintã este eliberarea moleculelor vasoactive (histamina, serotonina, ECF, SRSA).

Valori normale: negativ